ดาวน์โหลด taskkiller บน Android

Killer งานขั้นสูง - โปรแกรมที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้หนึ่งคลิกเพื่อปิดโปรแกรมทำงานในพื้นหลัง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย