ดาวน์โหลด sensor บน Android

ทั้งหมดเคยได้ยินนินจาผลไม้โดย Halfbrick เธอปรากฏตัวครั้งแรกบน iOS แต่ได้รับการขยายปรากฏบน Android

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย