Anodia: ที่ไม่ซ้ำกันอิฐ Breaker

2014/09/26
  Anodia: ที่ไม่ซ้ำกันอิฐ Breaker

Anodia: ที่ไม่ซ้ำกันอิฐเกม - เกมที่ดีสำหรับ Android ทั้งหมดมีมานานแล้วประเภทที่รักของ "แหกคุก" ประเภทนี้เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเป็นประมาณ 30 ปีและยังไม่ได้สูญเสียความมีสิทธิที่จะมีชีวิต