Widget หมายเหตุติดฟรี

2016/02/27
Widget หมายเหตุติดฟรี

Widget หมายเหตุติดฟรี - เครื่องมือสำหรับหน้าจอที่สว่างสดใสของคุณอุปกรณ์ Android ของคุณ "หมายเหตุ" กับ app นี้คุณจะไม่ลืมสิ่งที่สำคัญเพราะหน้าจอจะมีสติกเกอร์ที่มีการแจ้งเตือนหรือบันทึกย่อที่สำคัญ app ที่สามารถปรับแต่งเพื่อให้มีขนาดใดเหมาะสำหรับหน้าจอที่แตกต่างกัน