ดาวน์โหลด Tetris บน Android

ปริศนาบล็อก - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่คุณต้องกรอกข้อมูลในทุกเซลล์ของบล็อกในรูปทรงที่แตกต่างกันและสีที่หาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบล็อก คุณจะสามารถที่จะปฏิบัติในการคิดเชิงพื้นที่และเชิงตรรกะ คุณจำเป็นต้องค่อยๆเติมสนามเด็กเล่นของบล็อกสี่เหลี่ยมด้วยการลาก

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย