Jet รถ Lite Stunts

2012/02/22
  Jet รถ Lite Stunts

Jet รถ Stunts Lite - เกม 3 มิติที่ดีซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันขนาดใหญ่และกระโดดผ่านห่วงสำหรับแท่นลอยน้ำ, ขี่บนถนนที่คดเคี้ยว และทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพที่ไม่น่าเชื่อ