ดาวน์โหลด ICS บน Android

ตัวเปิดเอเพ็กซ์ - ปล่อยใหม่สำหรับ Google Android 4.0 ICS จะทำให้คุณประหลาดใจกับการจัดการของมันเรียบง่ายและทำงานร่วมกับเขา
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย