ราซิ่งคลับ

2015/09/26
ราซิ่งคลับ

Racing Club - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android จากนักพัฒนาเกม Zuuks จากตุรกีซึ่งขอเชิญทุกท่านที่จะมีส่วนในฮ่องกงบนถนนสาธารณะที่ไม่ได้ขับรถเพียง แต่ยังไดรเวอร์สามัญดังนั้นการเกิดอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่