ดาวน์โหลด 3d เดินทาง บน Android

Puma อยู่รอด: จำลอง - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, ตัวเอกของซึ่งเป็นใหญ่และครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในป่าซึ่งจะทำให้ความต้องการของตัวเองและมาตรฐานเพื่อความอยู่รอด คุณกำลังรอสำหรับการเดินทางที่น่าสนใจผ่านสถานที่ที่งดงามล่าสัตว์ป่าอื่น ๆ เช่นกระต่ายและกวาง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย