ดาวน์โหลด 3 ในแถวรัตนากร บน Android

เพชร Crusher ฟรี - เกมอย่างไม่น่าเชื่อใน Android ซึ่งจะชะลอการคุณในการเต็มรูปแบบ ใช่ต้องระวังเพราะเป็นเกมที่เสพติดเพื่อที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกตัวออกมา บ้านเป้าหมายของคุณ - เพื่อขจัดเพชรในโหมดเกมที่แตกต่างกันและความเสี่ยงที่จะทำลายสถิติ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย