ดาวน์โหลด ไม่เป็นทางการกระโดด บน Android

Jelly shift เป็นเกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่เชิญชวนให้คุณแข่งบ้าไปตามเส้นทางยาวพร้อมอุปสรรคทุกประเภท คุณจะมีบล็อกเยลลี่ที่จะวิ่งไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับสิ่งกีดขวางคุณต้องเปลี่ยนรูปร่างของเยลลี่บล็อค ประตูที่จะปิดกั้น

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย