Furious 7: การแข่งรถ

2015/04/15
  Furious 7: การแข่งรถ

Furious 7: แข่งรถ - เกมสำหรับหุ่นยนต์แพลตฟอร์มข้อเสนอที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งรถถนนใต้ดินบนถนนยางมะตอยที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังมีรถเร็วเก่งควบคุมที่คุณจะเข้าถึงฝ่ายตรงข้ามอย่างสวยหรู คุณสามารถเร่งรถของคุณเพื่อความเร็วสูงสุดในการเปลี่ยนชันที่จะโยนเขาในการดริฟท์