ดาวน์โหลด ในแถวที่สาม บน Android

ตรงกับสี - ตอนนี้เล่นเกมสามารถอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android ลบออกสี่เหลี่ยมทั้งหมดของสีหนึ่งซึ่งมีจุดร่วมกัน คุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้บางครั้ง
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย