ดาวน์โหลด โหมดเสียง บน Android

สวิทช์เงียบ - การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วเข้าสู่โหมดเงียบ ในการสลับการโทรศัพท์ไปที่โหมดเงียบในขณะที่โทรคุณเพียงแค่พลิกใบหน้าโทรศัพท์ลง

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย