ดาวน์โหลด โลกพิกเซล platformer อยู่รอด บน Android

Pixel รอด - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android จาก AruStudio ทำในรูปแบบของพิกเซล platformer คลาสสิก เกมมีให้คุณอยู่รอดในโลกของพิกเซล

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย