ไรเดอร์ 3D Moto: Blocky เมือง 17

2016/10/26
ไรเดอร์ 3D Moto: Blocky เมือง 17

3D Moto ไรเดอร์: Blocky เมือง 17 - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งจะนำคุณไปตามท้องถนนในเมืองใหญ่ที่อยู่ในกระแสของยานพาหนะที่คุณสามารถตรึงบนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาสังเกตกฎจราจรและเกิดปัญหาการหลีกเลี่ยง งานของคุณ - รับผู้โดยสารและส่งพวกเขาโดยเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังปลายทาง