โมโตโรล่ามีปัญหากับการทำความสะอาดข้อมูลหลังจากการซ่อมแซมโมโตโรล่า xoom

2012/02/05
  โมโตโรล่ามีปัญหากับการทำความสะอาดข้อมูลหลังจากการซ่อมแซมโมโตโรล่า xoom

โมโตโรล่ามีปัญหากับการทำความสะอาดข้อมูลหลังจากการซ่อมแซมจานก็พบว่าจาก 100 6200 โมโตโรล่า xoom Wi-Fi ซึ่งจะถูกซ่อมแซมไม่ได้ทำความสะอาดจากข้อมูลของเจ้าของเดิม