ดาวน์โหลด โทรติดต่อ บน Android

สุดยอดคอลจอ HD - โปรแกรมอเนกประสงค์ที่จะทำงานกับสายซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้โทรในแบบเต็มหน้าจอ นั่นคือคุณมีอิสระในการตั้งค่าภาพของผู้โทรบนหน้าจอ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย