โทรหน้าจอสูงสุด HD

2012/05/31
  โทรหน้าจอสูงสุด HD

สุดยอดคอลจอ HD - โปรแกรมอเนกประสงค์ที่จะทำงานกับสายซึ่งช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้โทรในแบบเต็มหน้าจอ นั่นคือคุณมีอิสระในการตั้งค่าภาพของผู้โทรบนหน้าจอ