ดาวน์โหลด โกธิค บน Android

แกะดำ - จะเป็นผู้สนับสนุนของโลกและทุกอย่างที่ดีในโลกคือไม่ง่ายดังนั้น อย่างต่อเนื่องต้องฆ่ามอนสเตอร์ต่างๆและมอนสเตอร์ที่ตอนนี้และจากนั้นยืนอยู่ในทางของคุณ
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย