ดาวน์โหลด แท็บเล็ต บน Android

เมื่อวันที่อาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ในการขายแท็บเล็ต ZTE Optik ดำเนินการ Sprint ซึ่งมีหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

โมโตโรล่ามีปัญหากับการทำความสะอาดข้อมูลหลังจากการซ่อมแซมจานก็พบว่าจาก 100 6200 โมโตโรล่า xoom Wi-Fi ซึ่งจะถูกซ่อมแซมไม่ได้ทำความสะอาดจากข้อมูลของเจ้าของเดิม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผู้ประกอบการ Sprint ประกาศแท็บเล็ต Android ราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพมากซึ่งมีการวางแผนที่จะปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย