Psebay

2016/04/01
Psebay

Psebay - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, ออกแบบมาสำหรับแฟนการแข่งรถในนักพัฒนายู Butakov Moto ประเภท ผู้พัฒนาโครงการประกาศทั้งการแข่งขันที่ต้องการที่จะจำลอง ทั้งเส้นทางตามที่การแข่งขันแบ่งออกเป็นส่วนที่แตกต่างกันซึ่งเป็นระดับสั้นพอ