ริเวอร์เทอร์โบแข่งเรือ 3D

2015/05/27
ริเวอร์เทอร์โบแข่งเรือ 3D

ริเวอร์เทอร์โบแข่งเรือ 3D - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ในที่ที่คุณจะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของการแข่งรถอาเขตแบบไดนามิกที่น่าตื่นเต้น แต่ไม่ได้รถและบนเรือ เกมที่ใช้พฤติกรรมฟิสิกส์ที่น่าสนใจของเรือ งานของคุณคือเพื่อให้การควบคุมของเรือในการปรับปรุงและการเข้าซื้อกิจการใหม่