ดาวน์โหลด เที่ยวบิน บน Android

เครื่องบินกระดาษบินซิม - เกมนี้บน Android สามารถนำมาประกอบกับการจำลองคือจำลองเครื่องบินกระดาษแม้ว่าในชีวิตจริงไม่มีใครมีการจัดการยังเครื่องบินกระดาษง่าย - ได้เปิดตัวและมันบินเพื่อให้คำนิยามของการจำลองจะออกจากเครื่องหมายคำถาม เครื่องบินควบคุมเป็น

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย