วันคล้ายวันเกิด - จะเตือนคุณของวันเกิดของเพื่อน

2012/12/18
  วันคล้ายวันเกิด - จะเตือนคุณของวันเกิดของเพื่อน

วันคล้ายวันเกิด - เตือนที่ดีของวันเกิดของเพื่อน ๆ และญาติ ๆ ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน ไอคอนแถบสถานะจะแขวนในวันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้คุณไม่ลืมที่จะแสดงความยินดีกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ