ดาวน์โหลด เชื้อโรค บน Android

ประกายไฟ 3 Genesis -. เกมแพลตฟอร์มสำหรับ Android จากนักพัฒนาตลอดกาลความบันเทิงเป็นที่รู้จักในโลกของความบันเทิงเกมคอมพิวเตอร์ชิ้นเอกเช่น Violett, Iesabel มิลลี่ Sparkle 3 ปฐมกาล - นี้เป็นส่วนที่สามของที่เช่นเดียวกับส่วนที่ก่อนหน้านี้ Sparkle เกมต้องจ่าย

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย