ดาวน์โหลด เชือกข้าม บน Android

วิ่งลง - คุณสมบัติของเชือกข้ามคือผู้เล่นต้องไปลงไปด้านล่างของบัตร ตลอดทางที่ไม่ลืมที่จะรับเหรียญที่จะเพิ่มจุดมากกว่าที่คุณ แต่อย่าลืมเกี่ยวกับดักและอุปสรรคต่างๆ
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย