ความลึกลับของผีสิงกลวง 2

2016/09/26
ความลึกลับของผีสิงกลวง 2

ความลึกลับของผีสิงกลวง 2 - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่จะพาคุณเข้าไปในเมืองร้างขนาดเล็กซ่อนม่านหมอกและฝน มีห้องสมุดเก่าเป็นโรงแรมร้างบ้านมืดมนโบสถ์และอาคารอื่น ๆ ที่กำลังรอคุณอยู่ ในเมืองนี้อยู่ผีมืดมนที่ซ่อนความลับที่คุณต้องการที่จะแก้ปัญหา