ดาวน์โหลด เครือข่ายสังคม บน Android

Facebook Lite - รุ่นของ Facebook นี้จะใช้ข้อมูลน้อยกว่าและทำงานในระดับของสัญญาณเครือข่ายใด ๆ คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม Facebook Lite: - การติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว - โปรแกรมจะใช้เวลาน้อยกว่า 1 MB; - ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ Android ทั้งหมด

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย