Inc อาชญากรรม

2012/03/28
  Inc อาชญากรรม อาชญากรรม Inc - ในโลกนี้ทั้งหมดมีการจัดการเพียงสองสิ่ง: เงินและอาวุธ ความซื่อสัตย์สุจริตและความสมบูรณ์ของคำว่ามีตำนาน ในเกมนี้คุณสามารถเล่นได้เฉพาะเมื่ออินเตอร์เน็ต podlechennom เกมนี้จะเปิดขึ้นในโลกใหม่ของความเป็นไปได้

โลกและตำนาน

2012/03/25
  โลกและตำนาน โลกและตำนาน - ฆ่าศัตรูของคุณกับสัตว์เลี้ยงอยากรู้อยากเห็น คุณสามารถพัฒนาตัวเองและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาในโลกจริงที่จะตะลึงพรึงเพริดคุณที่มีเต็มรูปแบบของสีและตัวเลือกที่กว้างของอาวุธ