ดาวน์โหลด เกมส์ปฏิกิริยาในปฏิกิริยา บน Android

บูชิโดหมี - เกมสำหรับหุ่นยนต์แพลตฟอร์มการพัฒนา Spry Fox LLC ในรูปแบบของ Slasher ความไม่ชอบมาพากลของประเภทนี้คือว่าเป็นเกมที่ทั้งสองได้รับความนิยมมากในขณะที่ตัวอย่างเช่น Fruit Ninja หรือทรยศให้อภัยสมบูรณ์ของพวกเขาโดยเฉลี่ยที่ไม่ได้รับ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย