ดาวน์โหลด เกมสวมบทบาท RPG เชิงกลยุทธ์ออนไลน์ RPG บน Android

Hero covenant เป็นเกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ที่เชิญชวนให้คุณเดินทางอย่างน่าทึ่งในหมู่บ้านเล็ก ๆ ค้นพบสถานที่ใหม่และค้นพบความลับที่น่าอัศจรรย์ ในการทำเช่นนี้คุณต้องรวบรวมทีมฮีโร่ในตำนานและมีส่วนร่วมในการต่อสู้ขนาดใหญ่รวมถึงสำรวจดินแดนใหม่และเก็บสมบัติและสิ่งประดิษฐ์

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย