ดาวน์โหลด เกมการเล่นบทบาทสมมุติออนไลน์ บน Android

โลกของพิชิต - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ข้อเสนอที่จะเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จในการเรียกคืนอาณาจักรลดลงเพื่อที่คุณจะต้องสร้างอาณาจักรของคุณเองรัฐ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และขยายดินแดนและสิ่งอำนวยความสะดวก zastraivaya ที่แตกต่างกันได้กลายเป็นรัฐที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย