เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉันทำงานโรงรถ

2015/05/18
  เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉันทำงานโรงรถ

เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉันทำงานโรงรถ - รถยนต์ - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android, มุ่งเน้นไปที่ผู้ชมเด็กมีแนวโน้มที่จะเด็กชายเพราะเกี่ยวข้องกับรถยนต์และซ่อมแซมของพวกเขา เป็นเกมที่ค่อนข้างยาวดังนั้นสามารถที่จะหลงรักเด็กมาเป็นเวลานาน