ดาวน์โหลด อ่านเข้ารหัส บน Android

ขณะนี้ได้รับการแพร่กระจายมากรหัส QR ที่เรียกว่าดังนั้นเราจึงต้องการที่จะนำเสนอโปรแกรมที่จะช่วยให้พวกเขาอ่าน
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย