QR เอกชน Droid

2012/06/03
  QR เอกชน Droid ขณะนี้ได้รับการแพร่กระจายมากรหัส QR ที่เรียกว่าดังนั้นเราจึงต้องการที่จะนำเสนอโปรแกรมที่จะช่วยให้พวกเขาอ่าน