ดาวน์โหลด ออนไลน์เวลาฆาตกร บน Android

นักล่างู: MMO เลื้อย - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเติบโตความยาวสูงสุดของงูเต้นคู่แข่งในตัวชี้วัดความยาว การทำเช่นนี้คุณจะต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของงูหลายสีที่รวบรวมข้อมูลที่สนามเด็กเล่นที่ล้อมรอบด้วยงูอื่น ๆ เมื่องูของคุณจะมีขนาดเล็กมาก

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย