ดาวน์โหลด ออนไลน์มัลติเพลเยอร์ บน Android

สงครามสนิม - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android มีการดำเนินการคำสั่งอำนาจของกองทัพที่ทันสมัยที่ฐานทหารของตนและหาและฆ่าศัตรูฐานทัพทหาร ในการนี​​้คุณจำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลของคุณกรอกด้วยอาคารที่แตกต่างกันเฉพาะจุดประสงค์การทำงาน

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย