ออกจากการเป็นโมฆะ

2016/05/18
ออกจากการเป็นโมฆะ

ออกจากการเป็นโมฆะ - เกมสำหรับหุ่นยนต์แพลตฟอร์มที่มีระดับที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของรูปทรงเรขาคณิตที่มี - ปริซึม rhomboids สามเหลี่ยมหมู่ที่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะหาทางออกและนำหุ่นยนต์ออกจากพื้นที่ที่ผิดปกตินี้ ในทางที่คุณกำลังรออันตรายและข้อผิดพลาดที่ไม่ควรตกอยู่