Sentinel 4: ดาวดำ

2014/10/23
  Sentinel 4: ดาวดำ

Sentinel 4: ดาวดำเป็นเกมที่ดีสำหรับ Android ค่าใช้จ่ายของรุ่นใหม่ของเกมเมื่อเทียบกับดอกกุหลาบก่อนหน้านี้อยู่ที่ $ 3.5 $ 4 เริ่ม ถ้าราคาที่ได้รับการเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นในคุณสมบัติและคุณภาพของรุ่นใหม่ได้หรือไม่ ตามที่นักพัฒนา (และอื่น ๆ ) เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุด TD สำหรับหุ่นยนต์