การต่อสู้เพื่อกาแลคซี - รบสำหรับ Galaxy

2014/10/03
  การต่อสู้เพื่อกาแลคซี - รบสำหรับ Galaxy

การต่อสู้เพื่อกาแล็คซี่

- กลยุทธ์ทางทหารที่ดีสำหรับ Android
เกมจากแนวเพลงที่ไม่ได้พัฒนากลยุทธ์ hyped มาก - ไม่เป็นที่นิยมเป็นเกมที่ดีในการปะทะนี้ประเภทของสมัครพรรคพวกหรือรบปิด
s มีเท่
พี
ESS
ivnuyu โฆษณาสนับสนุน แต่ยู
ดรสมควรได้รับการประเมินอย่างเป็นกลาง