หนอนตาย

2012/02/15
  หนอนตาย

หนอนตาย - กลืนหนอนจัดการที่กินคนไม่เพียง แต่ยังตีโดยเครื่องบิน