กุ้งอัลไพน์

2012/02/20
  กุ้งอัลไพน์

กุ้งอัลไพน์ - มันเกมกีฬาสำหรับหุ่นยนต์ที่เลียนแบบแอลป์สโนว์บอร์ดใน