Bulba แมว

2012/04/01
  Bulba แมว Bulba Cat - เก็บทั้งหมดที่ดินจึงทำให้จำนวนขั้นต่ำของฮอปส์ วัตถุประสงค์หลักของเกมที่ยอดเยี่ยมนี้สำหรับหุ่นยนต์คือการรวบรวมดินแดนในทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กกระโดดที่คุณทำที่ดีกว่า