ดาวน์โหลด สำหรับสาว บน Android

Bulba Cat - เก็บทั้งหมดที่ดินจึงทำให้จำนวนขั้นต่ำของฮอปส์ วัตถุประสงค์หลักของเกมที่ยอดเยี่ยมนี้สำหรับหุ่นยนต์คือการรวบรวมดินแดนในทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กกระโดดที่คุณทำที่ดีกว่า
การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย