ดาวน์โหลด สามในแถวที่ 3 ในแถวปริศนาพื้นที่ บน Android

ล้านดาวเคราะห์น้อย - ปริศนาที่ดีสำหรับ Android บางครั้งพื้นที่เป็นภัยคุกคามใหญ่สวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลดปล่อยพลังงานในโลก ในเกมนี้คุณจำเป็นต้องบันทึกโลกจากดาวเคราะห์น้อยซึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งหรือสองหรือเป็นล้านและที่ไม่ตัดตามปกติและเป็นไปตามพื้นผิว ในขณะที่หมุนโลก

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย