เรื่องของการอยู่รอด

2015/07/30
เรื่องของการอยู่รอด

เรื่องของการอยู่รอด - เกมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งมีเพื่อความอยู่รอดในโลกที่น่ากลัวของศัตรูเช่นมอนสเตอร์และสัตว์ป่า เพื่อความอยู่รอดคุณจะต้องได้รับทรัพยากรที่จำเป็น - ไม้และวัสดุอื่น ๆ พืชเกมและต่อสู้กับศัตรู คุณต้องลงไปในดันเจี้ยนที่มืดการจัดเก็บภาษีการผลิตที่มีความหมายและทำลายมอนสเตอร์