Wiot ไลต์

2015/12/26
Wiot ไลต์

ไล Wiot - โปรแกรมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งเป็นได้ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของคุณหรือคนที่คุณรัก ด้วยความช่วยเหลือของการตรวจสอบสัญญาณดาวเทียมที่ใช้จับตำแหน่งจีพีเอสในปัจจุบันและจากนั้นจะส่งไปย้ายเซิร์ฟเวอร์