Wizcraft

2014/03/07
  Wizcraft

Wizcraft - กลยุทธ์ที่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นฐานของ คุณมีการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ คุณจะกลายเป็นผู้นำของกองทัพที่คุณจะต้องนำมันไปสู่​​ชัยชนะ กราฟิกที่ดีมากและสดใสและการออกแบบของเกม