ฟรีเบียร์ Widget แบตเตอรี่

2015/02/21
  ฟรีเบียร์ Widget แบตเตอรี่

ฟรี Widget แบตเตอรี่เบียร์ - เครื่องมือแบตเตอรี่ตลกบน Android, ถูกออกแบบมาเป็นแก้วเบียร์, แประและปริมาณของเบียร์ลดลงเมื่อแบตเตอรี่หมด ดูดีและไม่ทำให้ระบบช้าลง