ดาวน์โหลด รูปแบบโต้ตอบ บน Android

Seashell โดยหน่วยความจำเลน - วอลล์เปเปอร์ที่มีชีวิตที่สวยงามบนอุปกรณ์ Android ที่มีเปลือกหอยนอนอยู่บนด้านล่างของคลื่นทะเล ภาคผนวกโต้ตอบตอบสนองต่อการสัมผัสก็มีภาพเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและไม่ได้ใช้พลังงานแบตเตอรี่

การใช้งานที่เป็นที่นิยม
ไทย