Evernote สวัสดี

2013/08/09
  Evernote สวัสดี

Evernote สวัสดี - โปรแกรม Navoe, โน๊ตบุ๊คที่ดีเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์ Android จากผู้สร้างของ Evernote ซึ่งเป็นรายการที่ติดต่อของภาพ โปรแกรมที่ง่ายนี้คุณจะสามารถจัดระเบียบรายชื่อและภาพถ่ายของคุณจากเพื่อนของคุณในรูปแบบที่สะดวกเก็บไว้ในเมฆและเก็บบันทึกสั้นมัน