การค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

2015/11/15
การค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

การค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว - โปรแกรมสำหรับแพลตฟอร์ม Android ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการติดต่อจากอาร์เรย์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของคุณรวมถึงการค้นหากลุ่ม โปรแกรมนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณพบบันทึกและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อที่ต้องการ